Over verfze.nl

 

verfze.nl is het online-filiaal van VBS Geurt Jansen. Hiermee bieden wij onze bestaande en nieuwe klanten de service om producten ook via het internet te kunnen bekijken en bestellen. Daarnaast zijn wij u uiteraard ook graag van dienst in onze verf-, behang- en woonspeciaalzaak in Ermelo.

 

Astrid & Geurt de woonprofessionals

Stationsstraat 27A

3851 NA Ermelo

t.    0341 493 575

e.   info@astridengeurt.nl

i.    www.astridengeurt.nl

 

Speciaalzaak Ermelo